Music Press Production s.r.o.

Music Press Production s.r.o. je špecializovaná mediálna a promo agentúra. Zabezpečujeme kompletný mediálny servis interpretom, hudobným produkciám, kultúrnym podujatiam a inštitúciám.


Našim klientom vytvárame kvalitný mediálny priestor doma aj v zahraničí.

Disponujeme redakciou a tímom publicistov, fotografov a video štábom, ktorý sa podieľajú na tvorbe obsahu pre naše médiá.

Máme rozsiahle kontakty na novinárov, publicistov a média, ktoré sa orientujú na kultúru a špeciálne na hudbu. Pravidelne nás pozývajú na tlačové konferencie, besedy, live-streamy…

Pre našich klientov pripravujeme tlačové správy a marketingové prezentácie pre média (tlač, tv, rozhlas, inzercia)

Spoločnosť Music Press Production s.r.o. existuje od roku 2012 roky, ale naše redakcie a aktivity na poli hudobnej publicistiky siahajú až do roku 2000, kedy bol založená stránka Musicpress.sk / Hudba-Music.sk. Náš team má dlhoročné skúsenosti s publikovaním aj mimo naše médiá. Ako súkromné osoby sme publikovali v rôznych hudobných periodikách (His Voices, Full Moon, Spark, Harmonie, Hudení Rozhledy, Nový Populár…)

Portfólio našich služieb:

 • výroba Tlačových správ (TS) a ich distribúcia do médií (tlač, rozhlas, TV)
 • výroba PR článkov a ich distribúcia do médií (tlač, rozhlas, TV)
 • prekladanie TS a PR článkov do jazykov (anglicky, rusky, španielsky, nemecky, maďarsky, srbsky, poľsky, česky)
 • uzatváranie mediálnych partnerstiev
 • informovanie kľúčových novinárov a médiá o novinkách
 • koordinácia kampaní festivalov a eventov
 • usporiadanie tlačových besied pre prezentáciu festivalov a eventov
 • mediálna prezentácia v lokálnych rádiách (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko)
 • nákup reklamného priestoru pre klienta
 • zabezpečenie tlače, prezentačných tlačovín, plagátov, letákov
 • výroba a postprodukcia video spotov, teaserov
 • fotografovanie podľa potrieb klienta
 • výroba audio rozhovorov
 • výroba video rozhovorov
 • zabezpečenie ozvučenia a back-line pre eventy a kapely
 • návrhy grafiky (loga, plagáty, flyery, letáky, vizitky)
 • správa webových stránok + developerske služby a hosting
 • registrácia domén
 • booking kapiel a interpretov
 • event management

Vaše požiadavky radi prekonzultujeme na osobnom stretnutí. Stačí sa s nami spojiť.

Návrat hore