JANKO SILAN

O PROJEKTE

PRÍBEH JANKA SILANA

Slovenský básnik Janko Silan je zvláštnym literárnym úkazom zaraďovaný do katolíckej moderny, hoci svojím dielom z nej vybočoval nielen ako člen literárnej skupiny Piráti krásy, ale aj ako solitér. Po Silanovi zostali viaceré básnické zbierky, v ktorých je znázornený jeho prerod z metafyzickej do duchovnej roviny, ako aj záujem nielen o duchovnú tvorbu, ale aj načerpávanie inšpirácii z vtedajších aktuálnych literárnych smerov (surrealizmus...) aj z ľudového umenia slovenskej proveniencie (piesne, dumky). Básnik a kňaz dokázal zasiahnuť svojou tvorbou veriacich aj ateistov, a preto náš projekt nemá náboženský charakter – ale všetko je zamerané na umelecký účinok diela Janka Silana.

Janko Silan

JANKO SILAN

O čo nám ide

Chceme novým moderným spôsobom aktualizovať jeho tvorbu mladšej generácii, preto sme si zvolili k hudobnému spracovaniu štýly ako ambient, post rock a drone music. Hudobnú a literárnu zložku doplní aj audiovizuálne umenia – k jednej zhudobnenej básni bude vyrobený aj videoklip.

JANKO SILAN

Ako sa ženú davy / Po čom som vlastne túžil

BÁSNIK

  • Texty: Janko Silan
  • Námet a scenár : Music Press Production s.r.o. / Daniel Hevier ml.
  • Hudba: Radoslav Lakoštík / Piráti krásy
  • Rozprávač / spev: Štefan Chrappa
  • Video: Peter Bednár
  • Produkcia: Dávid Majerský
  • Zvuk: OZZY / Arbalet s.r.o.

JANKO SILAN

PARTNERI A PODPORA

Shop / Merchandise

JANKO SILAN
Návrat hore